User Tools

Site Tools


ic_batbox

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ic_batbox [2013/12/29 11:28]
mi85 [Použití]
ic_batbox [2016/07/10 07:35] (current)
Line 24: Line 24:
 \\ \\
 Primárně se však používá ke skladování energie. Jako takový má jednu stranu **výstupní** a ostatní **vstupní**. Výstupní strana je odlišena tečkou. Umístění výstupu lze měnit pomocí [[ic_wrench|Klíče]]. Pokud klikneme Klíčem na vstupní stranu, Batbox se otočí výstupem na tuto stranu, pokud přitom držíme Shift, výstup se nastaví naproti straně na kterou klikneme. // Batbox vymontujeme,​ klikneme-li Klíčem na výstupní stranu, nebo kamenným nebo lepším krumpáčem.\\ Primárně se však používá ke skladování energie. Jako takový má jednu stranu **výstupní** a ostatní **vstupní**. Výstupní strana je odlišena tečkou. Umístění výstupu lze měnit pomocí [[ic_wrench|Klíče]]. Pokud klikneme Klíčem na vstupní stranu, Batbox se otočí výstupem na tuto stranu, pokud přitom držíme Shift, výstup se nastaví naproti straně na kterou klikneme. // Batbox vymontujeme,​ klikneme-li Klíčem na výstupní stranu, nebo kamenným nebo lepším krumpáčem.\\
-==== Ovládání ====+//==== Ovládání ====
 ---- ----
 GUI ukazuje, kolik energie je uskladněno,​ jakou hodnotu má výstup a kliknutím na tlačítko Redstone umožňuje nastavit chování s RS signálem. GUI ukazuje, kolik energie je uskladněno,​ jakou hodnotu má výstup a kliknutím na tlačítko Redstone umožňuje nastavit chování s RS signálem.
ic_batbox.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)