User Tools

Site Tools


ic_block

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ic_block [2013/07/10 13:44]
deserd134 [Kovové bloky (Blocks)]
ic_block [2016/07/10 07:34] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Kovové bloky (Blocks) ====== ====== Kovové bloky (Blocks) ======
  
-V rámci snahy o ušetření místa ve vašich truhlách v pokročilém stádiu průmyslové revoluce, umožňuje IC<​sup>​2</​sup>​ vycraftit bloky z [[ic_copper|Měďi]],​ [[ic_tin|Cínu]],​ [[ic_bronze|Bronzu]] a [[ic_uranium|Uranu]]. Tyto bloky nemají žádnou speciální funkci (kromě Uranového bloku ze kterého se vyrábí Nuke).+V rámci snahy o ušetření místa ve vašich truhlách v pokročilém stádiu průmyslové revoluce, umožňuje IC<​sup>​2</​sup>​ vycraftit bloky z [[ic_copper|Měďi]],​ [[ic_tin|Cínu]],​ [[ic_bronze|Bronzu]] a [[ic_refined_uranium|Uranu]]. Tyto bloky nemají žádnou speciální funkci (kromě Uranového bloku ze kterého se vyrábí Nuke).
 {{ic_blocks.png|Bronzový blok, Měděný blok, Cínový blok, Uranový blok}} {{ic_blocks.png|Bronzový blok, Měděný blok, Cínový blok, Uranový blok}}
 ==== Výroba ==== ==== Výroba ====
ic_block.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)