User Tools

Site Tools


ic_bronze

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ic_bronze [2013/07/12 09:26]
deserd134 [Použití]
ic_bronze [2016/07/10 07:35] (current)
Line 12: Line 12:
 ==== Použití ==== ==== Použití ====
 ---- ----
-Z bronzu se dají vyrábět [[industrial_craft_2:#​nastroje|nástroje]],​ které jsou stejně dobré jako železné. Dál se z bronzu vyrábí [[ic_bronze_armor|brnění]],​ které ochrání jako diamantové,​ ale rychleji se zničí a [[ic_bronze_block| Bronzový blok]]. Bronzové nástroje a armor je dobrá volba ze začátku, protože železo je v IC<​sup>​2</​sup>​ potřeba na důležitější věci než krumpáče.\\+Z bronzu se dají vyrábět [[industrial_craft_2:#​nastroje|nástroje]],​ které jsou stejně dobré jako železné. Dál se z bronzu vyrábí [[ic_bronze_armor|brnění]],​ které ochrání jako diamantové,​ ale rychleji se zničí a [[ic_block| Bronzový blok]]. Bronzové nástroje a armor je dobrá volba ze začátku, protože železo je v IC<​sup>​2</​sup>​ potřeba na důležitější věci než krumpáče.\\
 Hlavní využití bronzu ovšem není ve výše uvedených výrobcích. To k čemu budete bronz používat často je výroba [[ic_wrench|Klíče]] a nejčastěji k výrobě [[ic_metal_block|Mixed Metal Ingot]].\\ Hlavní využití bronzu ovšem není ve výše uvedených výrobcích. To k čemu budete bronz používat často je výroba [[ic_wrench|Klíče]] a nejčastěji k výrobě [[ic_metal_block|Mixed Metal Ingot]].\\
 {{ic_bronze_01.gif |Výroba nástrojů a Bronze Block}}{{ic_bronze_02.gif |Výroba brnění}} {{ic_bronze_01.gif |Výroba nástrojů a Bronze Block}}{{ic_bronze_02.gif |Výroba brnění}}
 {{ic_bronze_alloy.png |Výroba Mixed Metal Ingot}}{{ic_bronze_wrench.png |Výroba Wrench}} {{ic_bronze_alloy.png |Výroba Mixed Metal Ingot}}{{ic_bronze_wrench.png |Výroba Wrench}}
  
ic_bronze.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)