User Tools

Site Tools


ic_cfpack

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ic_cfpack [2016/07/10 07:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== CFPack ====== 
 +{{ ic_cfpack_00.png|CFPack}} 
 +CFPack je skvělý doplněk k [[ic_cf_sprayer|CF Sprayer]]. Uskladní celých 129 [[ic_cf_pellet|CF Pelletek]]. Naplnit se dá v [[ic_canning_machine|Canning Machine]]. CF Sprayer, který čerpá z CFPacku nedoplní svoji vlastní zásobu na plno, pouze dál neubývá. Tzn. že CFPack nejde použít k naplnění CF Sprayeru. 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +==== Výroba ==== 
 +---- 
 +{{ic_cfpack_01.png|Výroba CFPacku}} 
 +==== Použití ==== 
 +---- 
 +{{ic_cfpack_02.png|Plnění CFPacku v Canning Machine}}
ic_cfpack.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)