User Tools

Site Tools


ic_chainsaw

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ic_chainsaw [2016/07/10 07:34] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Chainsaw ====== 
 +{{ ic_chainsaw_00.png|Chainsaw}} 
 +Motorová pila je jedním z nástrojů, které se neopotřebovávají,​ ovšem ke svému fungování potřebují energii. Uskladní jí 10000EU a nabít se dá v jakémkoliv zařízení poskytující energii. Pila spotřebuje 50EU za zničení bloku, nebo použití //​nůžek//​. Pokud pilu použijeme k zabíjení, za jeden útok spotřebuje 100EU, při způsobení 10 damage (5 srdíček). Pila je skvělý multifunkční nástroj kombinující sekeru, nůžky a meč. To vše v jednom nástroji pracujícím mnohem rychleji a efektivněji. Pokud použijeme //pravé// tlačítko myši, funguje pila jako nůžky a můžeme jí ostříhat ovce, zbavit Mooshroomy hub, nebo cokoli co umí i nůžky. Levé tlačítko použité na dřevo způsobí použití sekery mnohem účinější než diamantové. V případě jiných bloků pak zafungují opět nůžky (Například při ničení Pavučin.) Při použití motorové pily na NPC, nebo moby, jim způsobíme poškození rovných 10 damage bodů. A navrch si pilu můžeme ještě oenchantovat s pomocí knížky v Anvil. 
 +\\ 
 +**TIP:** [[ic_generator|Generátor]],​ [[ic_mining_drill|Mining Drill]] a [[ic_chainsaw|Chainsaw]] jsou první tři věci, které byste měli vyrobit v IC<​sup>​2</​sup>​. 
 +==== Výroba ==== 
 +---- 
 +{{ic_chainsaw_01.png|Výroba Chainsaw}}
ic_chainsaw.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)