User Tools

Site Tools


ic_composite_armor

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ic_composite_armor [2016/07/10 07:34] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Composite Armor ====== 
 +{{ ic_composite_00.png|Composite armor}} 
 +Tento armor má pouze chestplate a co se týče vlastností,​ vyrovná se Iron Armor. Jediná odlišnost je ve výdrži. Iron brnění pohltí 529 damage pointů, Composite Armor 801. Armor se dá oenchantovat v Enchant Table, nebo Anvil. 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +==== Výroba ==== 
 +---- 
 +{{ic_composite_01.png|Výroba Composite Armor}}
ic_composite_armor.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)