User Tools

Site Tools


ic_copper_cable

Table of Contents

Copper Cable

Copper Cable izolovaný Detector Cable neizolovaný Nejzákladnější kabel v IC2. V počátečních fázích hry se používá nejčastěji k přenosu energie, později už jen na crafting. Je dvojího druhu, neizolovaný, který pod napětím kope (ubere srdíčko za vteřinu), a izolovaný, který je bezpečný a má menší ztráty.

typ max EU/p ztráty
Copper Cable - neizolovaný 128 0.3
Copper Cable - izolovaný 128 0.2

Výroba


Výroba neizolovaného Copper Cable Výroba izolovaného Copper Cable Výroba izolovaného Copper Cable z neizolovaného

Použití

ic_copper_cable.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)