User Tools

Site Tools


ic_copper_cable

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ic_copper_cable [2013/07/26 11:05]
deserd134 [Použití]
ic_copper_cable [2016/07/10 07:35] (current)
Line 4: Line 4:
 Nejzákladnější kabel v IC<​sup>​2</​sup>​. V počátečních fázích hry se používá nejčastěji k přenosu [[ic_energie|energie]],​ později už jen na crafting. Je dvojího druhu, neizolovaný,​ který pod napětím kope (ubere srdíčko za vteřinu), a izolovaný, který je bezpečný a má menší [[ic_kabely:#​ztraty v kabelech|ztráty]]. Nejzákladnější kabel v IC<​sup>​2</​sup>​. V počátečních fázích hry se používá nejčastěji k přenosu [[ic_energie|energie]],​ později už jen na crafting. Je dvojího druhu, neizolovaný,​ který pod napětím kope (ubere srdíčko za vteřinu), a izolovaný, který je bezpečný a má menší [[ic_kabely:#​ztraty v kabelech|ztráty]].
 ^  typ  ^  max EU/p  ^  [[ic_kabely:#​ztraty v kabelech|ztráty]] ​ ^ ^  typ  ^  max EU/p  ^  [[ic_kabely:#​ztraty v kabelech|ztráty]] ​ ^
-|  Copper Cable - neizolovaný ​ |  ​32  ​| ​ 0.3  | +|  Copper Cable - neizolovaný ​ |  ​128  ​| ​ 0.3  | 
-|  Copper Cable - izolovaný ​ |  ​32  ​| ​ 0.2  |+|  Copper Cable - izolovaný ​ |  ​128  ​| ​ 0.2  |
 ==== Výroba ==== ==== Výroba ====
 ---- ----
ic_copper_cable.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)