User Tools

Site Tools


ic_crops

Crop

Crop je základní prvek šlechtění vůbec. Jedná se v podstatě o tyčky, které se zasadí do předem obdělané půdy, kde se na nich pnou plodiny. Výhoda tohoto systému je velmi jasná. Nemusíme již rostlinu ničit jako tomu bylo doposud, stačí když ji jednoduše obereme pomocí prvého tlačítka myši. Pokud již crop nebudeme chtít dále používat, stačí ho jednoduše zničit a následně velmi často vypadne seed bag, který pomocí Cropanalyzeru přeskenujeme.

Při šlechtění mezi dvěma plodinami je potřeba dvojitý crop, který dává šanci na růst další plodiny.

Recept


ic_crops.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)