User Tools

Site Tools


ic_crops

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ic_crops [2013/07/08 12:32]
ridge
ic_crops [2013/07/08 19:00]
deserd134
Line 1: Line 1:
 ====== Crop ======= ​                                                                                       ====== Crop ======= ​                                                                                      
  
-Crop je základní prvek [[šlechtění|šlechtění]] vůbec.Jedná se v podstatě o tyčky,​které se zasadí do předem obdělané půdy,kde se na nich pnou [[plodiny|plodiny]]. +Crop je základní prvek [[ic_šlechtění|šlechtění]] vůbec. Jedná se v podstatě o tyčky, které se zasadí do předem obdělané půdy, kde se na nich pnou [[plodiny|plodiny]]. 
-Výhoda tohoto systému je velmi jasná.Nemusíme již rostlinu ničit jako tomu bylo doposud,​stačí když ji jednoduše obereme pomocí prvého tlačítka myši. +Výhoda tohoto systému je velmi jasná. Nemusíme již rostlinu ničit jako tomu bylo doposud, stačí když ji jednoduše obereme pomocí prvého tlačítka myši. 
-Pokud již crop nebudeme chtít dále používat,​stačí ho jednoduše zničit a následně velmi často vypadne seed bag,který pomocí [[Cropanalyzer|Cropanalyzeru]] ​preskenujeme.+Pokud již crop nebudeme chtít dále používat, stačí ho jednoduše zničit a následně velmi často vypadne seed bag, který pomocí [[Cropanalyzer|Cropanalyzeru]] ​přeskenujeme.
  
-Při šlechtění mezi dvěmi plodinami je potřeba dvojitý crop,který dává šanci na růst další [[plodině|plodiny]].+Při šlechtění mezi dvěma plodinami je potřeba dvojitý crop, který dává šanci na růst další [[plodiny|plodiny]].
  
 ==== Recept ===== ==== Recept =====
  
 ---- ----
 +
  
  
ic_crops.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)