User Tools

Site Tools


ic_crops

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ic_crops [2013/07/08 18:56]
jirkov
ic_crops [2013/07/08 19:00]
deserd134
Line 1: Line 1:
 ====== Crop ======= ​                                                                                       ====== Crop ======= ​                                                                                      
  
-Crop je základní prvek [[šlechtění|šlechtění]] vůbec. Jedná se v podstatě o tyčky, které se zasadí do předem obdělané půdy, kde se na nich pnou [[plodiny|plodiny]].+Crop je základní prvek [[ic_šlechtění|šlechtění]] vůbec. Jedná se v podstatě o tyčky, které se zasadí do předem obdělané půdy, kde se na nich pnou [[plodiny|plodiny]].
 Výhoda tohoto systému je velmi jasná. Nemusíme již rostlinu ničit jako tomu bylo doposud, stačí když ji jednoduše obereme pomocí prvého tlačítka myši. Výhoda tohoto systému je velmi jasná. Nemusíme již rostlinu ničit jako tomu bylo doposud, stačí když ji jednoduše obereme pomocí prvého tlačítka myši.
 Pokud již crop nebudeme chtít dále používat, stačí ho jednoduše zničit a následně velmi často vypadne seed bag, který pomocí [[Cropanalyzer|Cropanalyzeru]] přeskenujeme. Pokud již crop nebudeme chtít dále používat, stačí ho jednoduše zničit a následně velmi často vypadne seed bag, který pomocí [[Cropanalyzer|Cropanalyzeru]] přeskenujeme.
  
-Při šlechtění mezi dvěma plodinami je potřeba dvojitý crop, který dává šanci na růst další [[plodině|plodiny]].+Při šlechtění mezi dvěma plodinami je potřeba dvojitý crop, který dává šanci na růst další [[plodiny|plodiny]].
  
 ==== Recept ===== ==== Recept =====
ic_crops.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)