User Tools

Site Tools


ic_cutter

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ic_cutter [2016/07/10 07:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Cutter ====== 
 +{{ ic_cutter_00.png|Cutter}} 
 +Cutter slouží k práci s izolací na [[ic_kabely|Kabelech]]. Pokud klikneme na izolovaný kabel //levým// tlačítkem myši, izolaci ubereme o jednu vrstvu a vypadne nám [[ic_rubber|Guma]]. Pokud v inventáři máme Gumu a klikneme //pravým// tlačítkem myši, ubude nám jedna guma v inventáři a na kabel jedna vrstva přibude. 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +==== Výroba ==== 
 +---- 
 +{{ic_cutter_01.png|Výroba Cutteru}}
ic_cutter.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)