User Tools

Site Tools


ic_detector_cable

Table of Contents

Detector Cable

Detector Cable Tento kabel slouží k detekci procházející energie. Pokud prochází, generuje Redstone signál, který nezávisí na množství energie.

typ max EU/p ztráty
Detector Cable 512 0.5

Výroba


Výroba Detector Cable

Použití


Dva stavy Detector kabelu. Nahoře s procházející energií. Dole bez procházející energie.

ic_detector_cable.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)