User Tools

Site Tools


ic_diamond_drill

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
ic_diamond_drill [2013/09/04 12:31]
deserd134 created
ic_diamond_drill [2016/07/10 07:35] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Diamond Drill ====== ====== Diamond Drill ======
 {{ ic_diadrill_00.png|Diamond Drill}} {{ ic_diadrill_00.png|Diamond Drill}}
-Diamantový drill je vylepšená varianta [[ic_minning_drill|Minning ​Drillu]] a stejně tak se neopotřebovává a ke svému fungování potřebuje energii. Uskladní jí 10000EU a nabít se dá v jakémkoliv zařízení poskytující energii. Drill spotřebuje 80EU za zničení bloku. Na jedno nabití tedy vykope méně bloků, než Minning Drill, ale zase je o mnoho rychlejší. Drill kombinuje krumpáč a lopatu. Diamantový Drill pracuje zhruba stejně jako diamantový krumpáč s Efficiency 2-3, nebo Diamantová lopata s Efficiency 3-4 a na rozdíl od Minning Drillu dokáže vykopat Obsidián. Navrch si Drill můžeme ještě oenchantovat s pomocí knížky v Anvil.+Diamantový drill je vylepšená varianta [[ic_mining_drill|Mining ​Drillu]] a stejně tak se neopotřebovává a ke svému fungování potřebuje energii. Uskladní jí 10000EU a nabít se dá v jakémkoliv zařízení poskytující energii. Drill spotřebuje 80EU za zničení bloku. Na jedno nabití tedy vykope méně bloků, než Minning Drill, ale zase je o mnoho rychlejší. Drill kombinuje krumpáč a lopatu. Diamantový Drill pracuje zhruba stejně jako diamantový krumpáč s Efficiency 2-3, nebo Diamantová lopata s Efficiency 3-4 a na rozdíl od Minning Drillu dokáže vykopat Obsidián. Navrch si Drill můžeme ještě oenchantovat s pomocí knížky v Anvil.
 \\ \\
-**TIP:** Diamantový Drill je dobré vyrobit až v okamžiku, kdy máte [[ic_batpack|Batpack]],​ či jinou přenosnou zásobárnu energie. Do té doby je výhodnější používat pomalejší,​ ale ekonomičtější [[ic_minning_drill|Minning ​Drill]].+**TIP:** Diamantový Drill je dobré vyrobit až v okamžiku, kdy máte [[ic_batpack|Batpack]],​ či jinou přenosnou zásobárnu energie. Do té doby je výhodnější používat pomalejší,​ ale ekonomičtější [[ic_mining_drill|Mining ​Drill]].
 \\ \\
 \\ \\
ic_diamond_drill.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)