User Tools

Site Tools


ic_ec-meter

EC-Meter (EU-Reader)

EU-Reader Tento nástzroj slouží k měření množství energie, která prochází kabely, stroji, nebo zásobníky energie (i transformátory) za tick. EU-Reader tedy neměří EU/p, ale EU/t.


Výroba


Výroba EU-Readeru

Použití


EU-Reader může být použit na jakýkoli blok pracující s energií. Měření začne v okamžiku, kdy s EU-Readerem v ruce klikneme pravým tlačítkem myši na požadovaný blok. O začátku měření nás informuje zpráva v chatu:
Start měření
Od této chvíle se měří. EU-Reader totiž průměruje procházející energii do té doby, než znovu klikneme na ten samý blok. Pak dostaneme výpis o průměrné hodnotě procházející energie za tick (EU/t). Ve výpisu si můžeme přečíst tři hlavní hodnoty a sice IN, tj. kolik EU/t vstupuje do bloku. OUT, kolik EU/t opouští blok a GAIN, kolik EU/t v bloku zůstává.
Můžeme měřit v podstatě na čtyřech hlavních skupinách bloků:

Zdroje

Pokud měříme na zdroji energie, dostaneme takovýto výpis:
Měření na zdroji
Vidíme, že blok opouští 1EU/t (GAIN) a celkový výstup je také 1EU/t.

Zásobníky

Měření na zásobnících vypíše přibližně toto:
Měření na zásobníku
Toto je měření na MFSU zapojeného na solární housenku (viz Solar Panel), který dál posílá energii do dalšího MFSU. Jak je vidět, do bloku vstupuje 118EU/t a odchází 512EU/t. Rozdíl těchto hodnot je GAIN -394EU/t. To znamená, že toto MFSU každý tick ztratí 394EU ze svých vlastních zásob.

Spotřebiče

Měření na spotřebiči energie vypadá takto:
Měření na spotřebiči
Toto je měření na MFSU zapojeného na Solární housenku, který dál neposílá energii a tím se stává spotřebičem. V tu chvíli je GAIN kladný, což znamená, že spotřebič pohlcuje energii (neříká, co s ní dělá, jen že ji pohlcuje).

Kabely a transformátory

Měření na kabelu může vypadat takto:
Měření na kabelu
Pokud zapojíme 9 MFSU na jeden kabel, dostaneme přesně takovýto výpis (pokud na druhém konci kabelu je něco, co dokáže tolik EU/t zachytit). Krom toho, že GAIN je 0, což je typické pro kabely a transformátory, je zde vidět co EU-Reader doopravdy měří.
EU-Reader vám neřekne nic o tom kolik, nebo jak velké balíčky energie kabelem procházejí. Pouze vám řekne kolik energie celkově prochází kabelem. To jak velké je EU/p musíte zjistit u zdroje.

Dalším problémem při měření může být průměrování měřené hodnoty. Pokud měříme kontinuálně, dostaneme měření průměrem ze 4 ticků. To může někdy vyvolat zmatek. Například máme MV Transformátor, který napájíme 128EU/t a transformujeme nahoru na 512EU/p. V takovém případě nás měření na výstupním kabelu překvapí, neboť místo očekávaných 512EU/t dostaneme pouze 128EU/t. To způsobuje právě ono průměrování. Trvá přesně 4 ticky, než transformátor nastřádá 512EU k vyslání jednoho balíčku. To znamená, že 3 ticky transformátor neopouští žádné EU a čtvrtý tick odejde 512EU/t. EU-Reader průměruje minimálně 4 ticky, což znamená, že oněch 512EU ve čtvrtém ticku jakoby rozdělí na 4x128EU/t. A to je ona hodnota, kterou dostaneme.

ic_ec-meter.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)