User Tools

Site Tools


ic_energy_crystal

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ic_energy_crystal [2013/07/30 11:18]
deserd134 [Použítí]
ic_energy_crystal [2016/07/10 07:34] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Energy Crystal ====== ====== Energy Crystal ======
 {{ ic_energy_crystal_00.png|Energy Crystal}} {{ ic_energy_crystal_00.png|Energy Crystal}}
-Energy Crystal je jedním z itemů schopných přenášet [[ic_energie|energii]]. Do jednoho krystalu se vejde 100000EU a nabít se dá v [[ic_mfe_unit|MFE]] nebo v [[ic_MFSU|MFSU]]. Krystal může být použit k napájení [[industrial_craft_2:#​stroje|strojů]] pod podmínkou, že základní stroje (vyrobené z [[ic_machine|Machine Blocku]] potřebují alespoň jeden [[ic_transformer_upgrade|Transformer Upgrade]] aby Krystal přijaly. Ostatní stroje (vyrobené z [[ic_advanced_machine|Advanced Machine Blocku]] ho přijmou bez podmínek. Krystal je schopen přijmou i vyslat maximálně 250EU/t.+Energy Crystal je jedním z itemů schopných přenášet [[ic_energie|energii]]. Do jednoho krystalu se vejde 100000EU a nabít se dá v [[ic_mfe_unit|MFE]] nebo v [[ic_MFSU|MFSU]]. Krystal může být použit k napájení [[industrial_craft_2:#​stroje|strojů]] pod podmínkou, že základní stroje (vyrobené z [[ic_machine|Machine Blocku]] potřebují alespoň jeden [[ic_transformer_upgrade|Transformer Upgrade]] aby Krystal přijaly. Ostatní stroje (vyrobené z [[ic_advanced_machine|Advanced Machine Blocku]] ho přijmou bez podmínek. Krystal je schopen přijmout ​i vyslat maximálně 250EU/t.
 \\ \\
 \\ \\
ic_energy_crystal.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)