User Tools

Site Tools


ic_generator

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ic_generator [2013/07/16 12:38]
deserd134
ic_generator [2016/07/10 07:35] (current)
Line 19: Line 19:
 Zacházení s Generátorem je stejně jednoduché jako jeho GUI. Do spodního slotu se dává palivo, v horním můžeme přímo nabíjet přenosná zařízení a posuvník ukazuje stav vnitřní baterie.\\ Zacházení s Generátorem je stejně jednoduché jako jeho GUI. Do spodního slotu se dává palivo, v horním můžeme přímo nabíjet přenosná zařízení a posuvník ukazuje stav vnitřní baterie.\\
 {{ic_generator_03.png|GUI Generátoru}}\\ ​ {{ic_generator_03.png|GUI Generátoru}}\\ ​
-**TIP:** Používat Generátor jako zdroj není příliš výhodné. Daleko výhodnější je vyrobit [[ic_geotermal_generator|Geotermální generátor]] a stack [[ic_lava_cell|Lava Cell]].\\+**TIP:** Používat Generátor jako zdroj není příliš výhodné. Daleko výhodnější je vyrobit [[ic_geothermal_generator|Geotermální generátor]] a stack [[ic_lava_cell|Lava Cell]].\\
 **TIP:** Říká se, že dřevěné tyčky vyrobí nejvíce energie. Pravda je taková, že z 1 Wood generátor vyrobí 750EU, ze 4 planks 3000EU a z 8 stick 2000EU. Charcoal pak vyrobí 4000EU a jeho výroba spotřebuje přibližně 400EU.\\ **TIP:** Říká se, že dřevěné tyčky vyrobí nejvíce energie. Pravda je taková, že z 1 Wood generátor vyrobí 750EU, ze 4 planks 3000EU a z 8 stick 2000EU. Charcoal pak vyrobí 4000EU a jeho výroba spotřebuje přibližně 400EU.\\
 **TIP:** Je výhodné připojit mezi stroje a Generátor nějaký sklad energie (například [[ic_batbox|Batbox]]),​ stroje pak budou fungovat i když dojde palivo. **TIP:** Je výhodné připojit mezi stroje a Generátor nějaký sklad energie (například [[ic_batbox|Batbox]]),​ stroje pak budou fungovat i když dojde palivo.
ic_generator.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)