User Tools

Site Tools


ic_geothermal_generator

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ic_geothermal_generator [2013/07/19 20:02]
clovek3 [Geothermal Generator]
ic_geothermal_generator [2016/07/10 07:34] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Geothermal Generator ====== ====== Geothermal Generator ======
 {{ ic_geo_00.png?​200x200|Geotermální generátor}} {{ ic_geo_00.png?​200x200|Geotermální generátor}}
-Termální generátor vyrábí [[ic_energie|energii]] z lávy. Krmí se Lava Bucket nebo [[ic_lava_cell|Lava Cell]]. Na jeden kus lávy vyrobí 20000EU, z jednoho kusu lávy kterou ​dostane přímo z [[pump]]y vyrobí 30000EU. Nemá téměř žádnou vnitřní baterii, ovšem umožňuje skladovat až 24 kusů lávy (tzn. 480000EU v nepřímé formě). Tento zdroj vyrábí 20EU/t. Díky vynikajícímu poměru cena/výkon je ideální ze začátku hry.+Termální generátor vyrábí [[ic_energie|energii]] z lávy. Krmí se Lava Bucket nebo [[ic_lava_cell|Lava Cell]]. Na jeden kus lávy vyrobí 20000EU, z jednoho kusu lávy který ​dostane přímo z [[pump]]y vyrobí 30000EU. Nemá téměř žádnou vnitřní baterii, ovšem umožňuje skladovat až 24 kusů lávy (tzn. 480000EU v nepřímé formě). Tento zdroj vyrábí 20EU/t. Díky vynikajícímu poměru cena/výkon je ideální ze začátku hry.
 \\ \\
 \\ \\
ic_geothermal_generator.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)