User Tools

Site Tools


ic_glass_fibre_cable

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ic_glass_fibre_cable [2013/10/10 16:33]
hunterzcz
ic_glass_fibre_cable [2016/07/10 07:35] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Glass Fibre Cable ====== ====== Glass Fibre Cable ======
 {{ ic_cable_D.png|Glass Fibre Cable}} {{ ic_cable_D.png|Glass Fibre Cable}}
-Nejpoužívanější kabel v IC<​sup>​2</​sup>​. V počátečních fázích hry se s ním, díky potřebě ​diamantů, nesetkáte, ovšem později se stane základním kabelem [[ic_energie|elektrické]] sítě. Tento kabel nezpůsobuje žádná zranění (nekope) a má nízké [[ic_kabely:#​ztraty v kabelech|ztráty]],​ to jej předurčuje k nejpoužívanějšímu.+Nejpoužívanější kabel v IC<​sup>​2</​sup>​. V počátečních fázích hry se s ním, díky potřebě ​ruby dustu, nesetkáte, ovšem později se stane základním kabelem [[ic_energie|elektrické]] sítě. Tento kabel nezpůsobuje žádná zranění (nekope) a má nízké [[ic_kabely:#​ztraty v kabelech|ztráty]],​ to jej předurčuje k nejpoužívanějšímu.
 ^  typ  ^  max EU/p  ^  [[ic_kabely:#​ztraty v kabelech|ztráty]] ​ ^ ^  typ  ^  max EU/p  ^  [[ic_kabely:#​ztraty v kabelech|ztráty]] ​ ^
-|  Glass Fibre Cable  |  ​512  ​| ​ 0.025  |+|  Glass Fibre Cable  |  ​8192  ​| ​ 0.025  |
 ==== Výroba ==== ==== Výroba ====
 ---- ----
ic_glass_fibre_cable.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)