User Tools

Site Tools


ic_gold_cable

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ic_gold_cable [2013/10/09 10:25]
deserd134 [Gold Cable]
ic_gold_cable [2016/07/10 07:35] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Gold Cable ====== ====== Gold Cable ======
 {{ ic_cable_G2I.png|Gold Cable - 2x izolovaný}} {{ ic_cable_G2I.png|Gold Cable - 2x izolovaný}}
-{{ ic_cable_G1I.png|Gold Cable - 1x izolovaný}} 
 {{ ic_cable_GN.png|Gold Cable - neizolovaný}} {{ ic_cable_GN.png|Gold Cable - neizolovaný}}
-Kabel, který se pro přenos [[ic_energie|energie]] ​příliš nepoužívá. Mnohem ​častěji se místo něj používá rovnou [[ic_glass_fibre_cable|Glass Fibre Cable]]. Pokud kabel není plně izolovaný, způsobuje zranění 2 srdíčka za vteřinu. Nižší než plná izolace nemá žádný efekt na velikost zranění.+Kabel, který se pro přenos [[ic_energie|energie]] ​používá ​hlavně v začátečnické fázi. Pokud kabel není plně izolovaný, způsobuje zranění 2 srdíčka za vteřinu. ​
 \\ \\
 \\ \\
Line 10: Line 9:
 \\ \\
 ^  typ  ^  max EU/p  ^  [[ic_kabely:#​ztraty v kabelech|ztráty]] ​ ^ ^  typ  ^  max EU/p  ^  [[ic_kabely:#​ztraty v kabelech|ztráty]] ​ ^
-|  Gold Cable - neizolovaný ​ |  ​128  ​| ​ 0.5  | +|  Gold Cable - neizolovaný ​ |  ​512  ​| ​ 0.5  | 
-|  Gold Cable - 1x izolovaný ​ |  128  |  0.45  | +|  Gold Cable - 2x izolovaný ​ |  ​512  ​| ​ 0.4  |
-|  Gold Cable - 2x izolovaný ​ |  ​128  ​| ​ 0.4  |+
 ==== Výroba ==== ==== Výroba ====
 ---- ----
ic_gold_cable.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)