User Tools

Site Tools


ic_hazmat_suit_leggins

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ic_hazmat_suit_leggins [2016/07/10 07:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Hazmat Suit Leggins ====== 
 +{{ ic_hazmat_00.png|Hazmat Armor}} 
 +Hazmat Suit Leggins je součástí Hazmat Armoru a nemá zvláštní schopnost. 
 +== Full Armor == 
 +Kompletní Hazmat Armor poskytuje ochranu proti nebezpečnému prostředí jako je láva, oheň, radiace, ... a to po neomezeně dlouhou dobu bez poškození. Hazmat naopak neposkytuje ochranu proti nepřátelským mobům, kdy sice pohltí veškerý damage, ale zároveň se velmi rychle zničí. Stejně tak poskytuje pouze omezenou ochranu proti Fall Damage. Pád utlumí, ovšem opět za cenu životnosti obleku. Platí, že dokud na sobě máte alespoň jeden kus Hazmat Armoru, neubývá vám zdraví, ovšem Hazmat mnoho nevydrží. 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +==== Výroba ==== 
 +---- 
 +{{ic_hazmat_leg_01.png|Výroba Hazmat Suit Leggins}}
ic_hazmat_suit_leggins.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)