User Tools

Site Tools


ic_hv_cable

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ic_hv_cable [2013/07/26 11:11]
deserd134 [Použití]
ic_hv_cable [2016/07/10 07:35] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== HV Cable ====== ====== HV Cable ======
 {{ic_cable_IN.png |HV Cable - neizolovaný}} {{ic_cable_IN.png |HV Cable - neizolovaný}}
-{{ic_cable_I1I.png |HV Cable - 1x izolovaný}} 
-{{ic_cable_I2I.png |HV Cable - 2x izolovaný}} 
 {{ic_cable_I3I.png |HV Cable - 3x izolovaný}} {{ic_cable_I3I.png |HV Cable - 3x izolovaný}}
 \\ \\
Line 15: Line 13:
 \\ \\
 \\ \\
-Kabel, který se pro přenos [[ic_energie|energie]] příliš nepoužívá. **Není výhodnější** přenášet energii na dlouhé vzdálenosti tímto kabelem. Daleko lepší je použít 512[[ic_energie:#​EU/​p|EU/​p]] a [[ic_glass_fibre_cable|Glass Fibre Cable]]. Kabel neizolovaný ​a 1x izolovaný, ​způsobuje instantní smrt (pokud nemáte brnění). Kabely ​2x a 3x izolované nezpůsobují žádná zranění.+Kabel, který se pro přenos [[ic_energie|energie]] příliš nepoužívá. **Není výhodnější** přenášet energii na dlouhé vzdálenosti tímto kabelem.Kabel neizolovaný ​ způsobuje instantní smrt (pokud nemáte brnění). Kabely izolované nezpůsobují žádná zranění.
 ^  typ  ^  max EU/p  ^  [[ic_kabely:#​ztraty v kabelech|ztráty]] ​ ^ ^  typ  ^  max EU/p  ^  [[ic_kabely:#​ztraty v kabelech|ztráty]] ​ ^
 |  HV Cable - neizolovaný ​ |  2048  |  1  | |  HV Cable - neizolovaný ​ |  2048  |  1  |
-|  HV Cable - 1x izolovaný ​ |  2048  |  0.95  | +|  HV Cable - izolovaný ​ |  2048  |  0.8  |
-|  HV Cable - 2x izolovaný ​ |  2048  |  0.9  | +
-|  HV Cable - 3x izolovaný ​ |  2048  |  0.8  |+
 ==== Výroba ==== ==== Výroba ====
 ---- ----
ic_hv_cable.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)