User Tools

Site Tools


ic_hv_transformer

Table of Contents

HV-Transformer

HV-Transformátor Transformátor je zařízení, které přeměňuje velké EU/p na menší a naopak. EU/t však zůstává stejné, to znamená, že transformátor nemá žádné ztráty. Každý transformátor dokáže každý tick zpracovat maximálně jeden větší balíček. To v tomto případě znamená, že maximální použitelný vstup vyšších EU/p je 2048 u nižších je to 4x512EU/p.

Další část je stejná u všech transformátorů, pokud jste již četli a porozuměli, nedozvíte se tu nic nového.

Toto má obrovský vliv na praktický rozvod energie. Pokud potřebujeme 32EU/p ale 512EU/t (to je 16 balíčků), jako zdroj použijeme MFSU (maximální výstup 512EU/p, 512EU/t). Dále zapojíme 1x MV-Transformer, který 512EU/p, rozloží na 4x 128EU/p. Pokud bychom nyní MV-Transformer připojili na jeden LV-Transformer (může za jeden tick zpracovat maximálně 128EU/t), tři ze čtyř balíčků vysílaných MV-Transformátorem nenajdou využití. IC2 toto řeší tak, že ty balíčky prostě nevyšle. Každý transformátor má vnitřní skladovací prostor o velikosti většího transformovaného napětí (128EU v případě LV-Transformátoru) a dokud tento prostor není prázdný, nepřijme další balíček. Takže MV-Transformátor musí čekat 4 ticky (každý tick odešle 1x128EU/p do LV-Transformátoru), než než může přijmout další 512EU/p balíček z MFSU, protože ho nemá kam dát (MFSU vysílá pouze 512EU/p a MV-Transformátor má 512EU vnitřní sklad. Celkový výsledek takového zapojení bude, že na výstupu LV-Transformátoru bude místo očekávaných 512EU/t (16x34EU/p) pouze 128EU/t (4x32EU/p). Stejné EU/t naměříme v celém zapojení a dokonce i v MFSU. To je možné jen díky tomu, že EU-Reader ukazuje průměr EU/t za 4 ticky. (Zkrátka z MFSU vyjde jeden balíček za 4 ticky, EU-Reader to zprůměruje a tím dostaneme oněch 128EU/t.) Správné zapojení, které splní naše požadavky (512EU/t, 16x32EU/p) dostaneme tak, že místo jednoho LV-Transformátoru použijeme 4 a kabely na výstupu spojíme do jednoho. Každý z transformátorů přemění 1x128EU/p na 4x32EU/p v každém ticku, což znamená 512EU/t, EU-Reader nyní naměří správných 512EU/t. (Všude kromě samotných LV-Transformátorů, kde na jednotlivých bude 128EU/t, ale v součtu (jsou 4) to je stále 512EU/t).

Konec části stejné pro všechny transformátory

Výroba


Výroba HV-Transformátoru

Použití


Transformace dolů

Pokud chceme transformovat 2048EU/p na 4x512EU/p, stačí připojit kabel s 2048EU/p do strany se třemi tečkami a ze stran s jednou tečkou můžeme odebírat 128EU/p.

Transformace nahoru

Pokud chceme transformovat nižší EU/p na 2048EU/p, stačí připojit kabel s nižšími EU/p do strany s jednou tečkou, připojit RS signál a ze strany se třemi nám bude vycházet 2048EU/p tak často, jakmile se v transformátoru nastřádá dostatek EU. (Pokud dáme MV-Transformátor na 1 Solar Panel a připojíme RS signál, vyšle transformátor 2048EU/p jednou za 2048 ticků (solar panel vyrabi 1EU/t).

ic_hv_transformer.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)