User Tools

Site Tools


ic_jetpack

Table of Contents

Jetpack

Electric Jetpack Jetpack se nosí místo chestplate a umožňuje létat. Jetpack umožňuje vyletět do maximální výšky 245. Pro funkčnost se musí naplnit palivem. Oenchantovat se dá v Anvil.

Výroba


Výroba Jetpack
Jetpack je před použitím třeba naplnit palivem. To provedeme v Canning Machine s pomocí Biofuel Cell nebo Coalfuel Cell. Na jedno nabití se vždy spotřebuje 6 Cellek, přičemž Coalfuel Cell nabije Jetpack na 95% a Biofuel Cell na 30% plné kapacity. To znamená, že prázdný Jetpack nelze naplnit na 100% beze ztráty nějakého paliva.
Natankování Jetpacku

Použití


Jetpack má dva módy letu, Stoupací a Vznášecí. Přepíná se mezi nimi tak, že při držení mezerníku (letí nahoru) stiskneme M. Přepnutí módu se oznámí v chatu:
Oznámení přepnutí módů
Doba letu s plně natankovaným Jetpackem je přibližně 60 sekund.

Stoupací mód (Hover Mode disabled)

V tomto módu se stisknutým mezerníkem stoupáte rychlostí přibližně 10 bloků za vteřinu. Pokud mezerník pustíte, padáte volným pádem. Jetpack spotřebovává energii pouze při stoupání.

Vznášecí mód (Hover Mode enabled)

Se stisknutým mezerníkem stoupáte přibližně 2-3 bloky za sekundu, pokud mezerník nedržíte, klesáte rychlostí cca 4 bloky za sekundu. Nehrozí tedy Fall Damage. Jetpack bere energii při stoupání i klesání.

Kolize s jinými módy

Pokud máte nainstalovaný například Rei's Minimap, nepůjde vám přepínat mezi módy Jetpacku, protože pod klávesou M se ovládá i minimapka. Problém vyřešíme přenastavením ovládání minimapy:

  • Otevřete menu minimapy (klávesa M) a klikněte na Keyconfig.

Menu minimapy

  • V Keyconfigu klikněte na Menu Key a pak na klávesu kterou chcete používat místo původní (na obrázku N). Změny potvrďte kliknutím na OK, v chatu by se měla objevit hláška [Rei's Minimap] Keyconfig Saved.

Nastavení kláves

  • Nyní ovládáte Jetpack klávesou M a minimapu vaší zvolenou klávesou.

TIP: Pokud nemáte Quantum boty, vyplatí se naučit se operativně přepínat mezi oběma módy, popřípadě natrénovat měkké přistání i při Stoupacím módu. TIP: Vzhledem k náročnosti výroby paliva a nedostatečné době letu, se tento Jetpack příliš nevyplatí. Doporučuji udělat rovnou Electric Jetpack.

ic_jetpack.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)