User Tools

Site Tools


ic_kabely

Kabely

Kabely v IC2 slouží k přenosu energie. Máme zde několik typů kabelů, které mohou vést rozdílné velikosti balíčků EU a mají i rozdílné ztráty. Kabely mohou být izolované a neizolované. Neizolované dávají “kopance” všemu živému v MC a mohou vás bez problému zabít. Izolováním kabelu pomocí gumy snížíte ztráty v kabelech i možnost “kopnutí”. Izolované kabely mohou být také natřeny pomocí Painteru. Kabely natřené rozdílnými barvami se nespojí. Pokud chcete odizolovat kabel, můžete použít Cutter, ten dokáže odizolovat kabel bez nutnosti zničení a dropuje gumu. Pozor pokud kabel nemá plnou izolaci (nejvyšší možnou) kope!

Zátěž CPU


Rozvod energie v kabelech je výpočetně náročný. Každý tick, což znamená 20x za vteřinu, musí CPU přepočítat ztráty každého balíčku energie v každém kousku kabelu. Zbytečně složitá, zmatečná, zamotaná, rozlehlá síť může počítači zavařit stejně jako nejsložitější redstone blikačka. Abyste předešli lagům na serveru i SP, je dobré dodržovat základní pravidla:

  • Snažte se vždy přenášet co nejméně balíčků EU. (Lepší 1×512, než 16×32)
  • Používejte co nejvyšší napětí. (Stroje se dají upgradovat na vyšší pracovní napětí. 512 je dostačující.)
  • Krátké kabely jsou lepší. (Kratší kabel má menší ztráty - výhoda pro vás i CPU)
  • Smyčky jsou zlo. (CPU musí spočítat všechny cesty. Není pro něj horší věci, než když k jednomu cíli může dorazit různými cestami.)

Smyčka která může vzniknout omylem, ale CPU dokáže zavařit.

  • V jednoduchosti je krása. (Rozvažte jestli se nevyplatí trochu přestavět dům, než vést kabel klikatými zákruty, kde jen zbytečně ztrácíte energii i výkon CPU. TIP: Všechny kabely se dají zabetonovat.)
  • Snažte se používat efektivní řešení. (Je hloupé mít elektrárnu 200 bloků od domu, stejně jako mít stroje rozesety kde vám zrovna upadly.)
  • PŘEMÝŠLEJTE!!! (Jako u každé práce i tady platí: Dvakrát měř, jednou řež.)
Vlastní zkušenost

Vlastním nepříliš výkonný stroj a během stavby mého industriálního domečku jsem úzkostlivě sledoval, jak mi FPS klesají na nehratelné hodnoty. Jednoho dne jsem rozebral stroje, elektrárnu i kabely a přeměnil zapojení alias “Vrabčí hnízdo” na efektivní FPS nepožírající perfektně šlapající plně automatizovanou továrnu. Takže to jde, stačí se nebát změny a práce navíc.

Ztráty v kabelech


Jak bylo už řečeno každý kabel má ztráty. Ty se projeví na každém balíčku energie, který jím prochází. Je výhodné přenášet co nejmenší počet balíčků na co nejvyšším napětí. V následující tabulce uvádím hodnoty ztrát kabelů:

Cínový kabel Měděný kabel Zlatý kabel HV kabel Skleněné kabely Spínací/Detekovací kabel
odpor EU ztráta odpor EU ztráta odpor EU ztráta odpor EU ztráta odpor EU ztráta odpor EU ztráta
neizolovaný 0.025 40 0.3 3.33 0.5 2 1 1 0.025 40 0.5 2
1x izolovaný 0.2 5 0.45 2.22 0.95 1.05
2x izolovaný 0.4 2.5 0.9 1.11
3x izolovaný 0.8 1.25

Hodnota EU ztráta udává na kolikati blocích se ztratí 1 EU. Tuto hodnotu můžeme zaokrouhlovat nahoru. Například pokud máme 2 bloky dlouhý 3x izolovaný HV-kabel, ztratíme pouze 1EU, pokud je dlouhý pouze 1 blok, neztratíme žádné EU. V případě, že je kabel dlouhý 10 bloku, ztratíme 8EU (10×1.25). V případě Skleněných kabelů to znamená, že celých 39 bloků nemáme žádnou ztrátu.

ic_kabely.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)