User Tools

Site Tools


ic_kabely

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ic_kabely [2013/07/19 16:47]
deserd134 [Kabely]
ic_kabely [2016/07/10 07:35] (current)
Line 17: Line 17:
 ---- ----
 Jak bylo už řečeno každý kabel má ztráty. Ty se projeví na každém balíčku energie, který jím prochází. Je výhodné přenášet co nejmenší počet balíčků na co nejvyšším napětí. V následující tabulce uvádím hodnoty ztrát kabelů: Jak bylo už řečeno každý kabel má ztráty. Ty se projeví na každém balíčku energie, který jím prochází. Je výhodné přenášet co nejmenší počet balíčků na co nejvyšším napětí. V následující tabulce uvádím hodnoty ztrát kabelů:
-| ::: ^  [[ic_tin_cable|Cínový kabel]] ​ ^^  [[ic_copper_cable|Měděný kabel]] ​ ^^  [[ic_gold_cable|Zlatý kabel]] ​ ^^  [[ic_hv_cable|HV kabel]] ​ ^^  [[ic_glass_fibre_cable|Skleněné kabely]] ​ ^^  [[ic_splitter_cable|Spínací]]/​[[ic_detector_cable|Detekovací]] kabel  ^^+| ::: ^  [[ic_tin_cable|Cínový kabel]] ​ ^^  [[IC Copper Cable|Měděný kabel]] ​ ^^  [[IC Gold Cable|Zlatý kabel]] ​ ^^  [[ic_hv_cable|HV kabel]] ​ ^^  [[ic_glass_fibre_cable|Skleněné kabely]] ​ ^^  [[ic_splitter_cable|Spínací]]/​[[ic_detector_cable|Detekovací]] kabel  ^^
 | ::: ^  odpor  ^  EU ztráta ​ ^  odpor  ^  EU ztráta ​ ^  odpor  ^  EU ztráta ​ ^  odpor  ^  EU ztráta ​ ^  odpor  ^  EU ztráta ​ ^  odpor  ^  EU ztráta ​ ^ | ::: ^  odpor  ^  EU ztráta ​ ^  odpor  ^  EU ztráta ​ ^  odpor  ^  EU ztráta ​ ^  odpor  ^  EU ztráta ​ ^  odpor  ^  EU ztráta ​ ^  odpor  ^  EU ztráta ​ ^
 |  neizolovaný ​ |  0.025  |  40  |  0.3  |  3.33  |  0.5  |  2  |  1  |  1  |  0.025  |  40  |  0.5  |  2  | |  neizolovaný ​ |  0.025  |  40  |  0.3  |  3.33  |  0.5  |  2  |  1  |  1  |  0.025  |  40  |  0.5  |  2  |
ic_kabely.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)