User Tools

Site Tools


ic_lappack

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ic_lappack [2016/07/10 07:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== LapPack ====== 
 +{{ ic_lappack_00.png|LapPack}} 
 +LapPack je armor, který neposkytuje žádnou ochranu. Místo toho slouží k uskladnění [[ic_energie|energie]],​ kterou pak zásobuje nástroje v inventáři. Nosí se jako Chestplate a má kapacitu 300000EU. Nabít ho lze pouze v [[ic_mfe_unit|MFE]],​ nebo [[ic_mfsu|MFSU]]. LapPack se dá oenchantovat s pomocí knížky v Anvil. 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +==== Výroba ==== 
 +---- 
 +{{ic_lappack_01.png|Výroba LapPacku}} 
 +==== Použití ==== 
 +---- 
 +LapPack lze použít k nabíjení následujících předmětů:​ 
 +  * [[IC  Chainsaw | Chainsaw ]] 
 +  * [[IC   ​Diamond Drill |  Diamond Drill ]] 
 +  * [[IC   ​Electric Treetap |  Electric Treetap ]] 
 +  * [[IC   ​Electric Wrench |  Electric Wrench ]] 
 +  * [[IC   ​Mining Drill |  Mining Drill ]] 
 +  * [[ic_electric_hoe|Electric Hoe]] 
 +  * [[IC   ​Mining Laser |  Mining Laser ]] 
 +  * [[IC   Nano Saber |  Nano Saber ]] 
 +  * [[IC   OD Scanner |  OD Scanner ]] 
 +  * [[IC   OV Scanner| ​ OV Scanner]]
ic_lappack.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)