User Tools

Site Tools


ic_lava_cell

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ic_lava_cell [2013/07/12 11:57]
deserd134
ic_lava_cell [2016/07/10 07:34] (current)
Line 2: Line 2:
 {{ ic_lava_cell_00.png|Lava Cell}} {{ ic_lava_cell_00.png|Lava Cell}}
 Lava Cell je stakovatelnou variantou Lava Bucket. To je největší výhoda. Bohužel [[ic_empty_cell|Cellky]] se vždy spotřebují spolu s lávou, ovšem to je vzhledem k náročnosti výroby zanedbatelná nevýhoda. Lava Cell nelze nijak vyprázdnit,​ pokud je nechcete, musíte je použít, nebo je zahodit. Lava Cell je stakovatelnou variantou Lava Bucket. To je největší výhoda. Bohužel [[ic_empty_cell|Cellky]] se vždy spotřebují spolu s lávou, ovšem to je vzhledem k náročnosti výroby zanedbatelná nevýhoda. Lava Cell nelze nijak vyprázdnit,​ pokud je nechcete, musíte je použít, nebo je zahodit.
-\\ 
 \\ \\
 \\ \\
ic_lava_cell.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)