User Tools

Site Tools


ic_lv_transformer

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ic_lv_transformer [2013/07/26 12:16]
deserd134
ic_lv_transformer [2016/07/10 07:35] (current)
Line 3: Line 3:
 Transformátor je zařízení,​ které přeměňuje velké [[ic_energie:#​EU/​p|EU/​p]] na menší a naopak. [[ic_energie:#​EU/​t|EU/​t]] však zůstává stejné, to znamená, že transformátor nemá žádné ztráty. Každý transformátor dokáže každý tick zpracovat maximálně **jeden** větší balíček. To v tomto případě znamená, že maximální použitelný vstup vyšších EU/p je 128 u nižších je to 4x32EU/​p. ​ Transformátor je zařízení,​ které přeměňuje velké [[ic_energie:#​EU/​p|EU/​p]] na menší a naopak. [[ic_energie:#​EU/​t|EU/​t]] však zůstává stejné, to znamená, že transformátor nemá žádné ztráty. Každý transformátor dokáže každý tick zpracovat maximálně **jeden** větší balíček. To v tomto případě znamená, že maximální použitelný vstup vyšších EU/p je 128 u nižších je to 4x32EU/​p. ​
 === Další část je stejná u všech transformátorů,​ pokud jste již četli a porozuměli,​ nedozvíte se tu nic nového. === === Další část je stejná u všech transformátorů,​ pokud jste již četli a porozuměli,​ nedozvíte se tu nic nového. ===
-To má obrovský vliv na praktický rozvod energie. Pokud potřebujeme 32EU/p ale 512EU/t (to je 16 balíčků),​ jako zdroj použijeme [[ic_mfsu|MFSU]] (maximální výstup 512EU/p, 512EU/t). Dále zapojíme 1x [[ic_mv_transformer|MV-Transformer]],​ který 512EU/p, rozloží na **4x** 128EU/p. Pokud bychom nyní MV-Transformer připojili na jeden LV-Transformer (může za jeden tick zpracovat maximálně 128EU/t), tři ze čtyř balíčků vysílaných MV-Transformátorem nenajdou využití. IC<​sup>​2</​sup>​ toto řeší tak, že ty balíčky prostě nevyšle. Každý transformátor má vnitřní skladovací prostor o velikosti většího transformovaného napětí (128EU v případě LV-Transformátoru) a dokud tento prostor není prázdný, nepřijme další balíček. Takže MV-Transformátor musí čekat 4 ticky (každý tick odešle 1x128EU/p do LV-Transformátoru),​ než než může přijmout další 512EU/p balíček z MFSU, protože ho nemá kam dát (MFSU vysílá pouze 512EU/p a MV-Transformátor má 512EU vnitřní sklad. Celkový výsledek takového zapojení bude, že na výstupu LV-Transformátoru bude místo očekávaných 512EU/t (16x34EU/p) pouze 128EU/t (4x32EU/p). Stejné EU/t naměříme v celém zapojení a dokonce i v MFSU. To je možné jen díky tomu, že [[ic_ec-metter|EU-Reader]] ukazuje průměr EU/t za **4** ticky. (Zkrátka z MFSU vyjde jeden balíček za 4 ticky, EU-Reader to zprůměruje a tím dostaneme oněch 128EU/t.) Správné zapojení, které splní naše požadavky (512EU/t, 16x32EU/p) dostaneme tak, že místo jednoho LV-Transformátoru použijeme 4 a kabely na výstupu spojíme do jednoho. Každý z transformátorů přemění 1x128EU/p na 4x32EU/p v každém ticku, což znamená 512EU/t, EU-Reader nyní naměří správných 512EU/t. (Všude kromě samotných LV-Transformátorů,​ kde na jednotlivých bude 128EU/t, ale v součtu (jsou 4) to je stále 512EU/​t). ​+Toto má obrovský vliv na praktický rozvod energie. Pokud potřebujeme 32EU/p ale 512EU/t (to je 16 balíčků),​ jako zdroj použijeme [[ic_mfsu|MFSU]] (maximální výstup 512EU/p, 512EU/t). Dále zapojíme 1x [[ic_mv_transformer|MV-Transformer]],​ který 512EU/p, rozloží na **4x** 128EU/p. Pokud bychom nyní MV-Transformer připojili na jeden LV-Transformer (může za jeden tick zpracovat maximálně 128EU/t), tři ze čtyř balíčků vysílaných MV-Transformátorem nenajdou využití. IC<​sup>​2</​sup>​ toto řeší tak, že ty balíčky prostě nevyšle. Každý transformátor má vnitřní skladovací prostor o velikosti většího transformovaného napětí (128EU v případě LV-Transformátoru) a dokud tento prostor není prázdný, nepřijme další balíček. Takže MV-Transformátor musí čekat 4 ticky (každý tick odešle 1x128EU/p do LV-Transformátoru),​ než než může přijmout další 512EU/p balíček z MFSU, protože ho nemá kam dát (MFSU vysílá pouze 512EU/p a MV-Transformátor má 512EU vnitřní sklad. Celkový výsledek takového zapojení bude, že na výstupu LV-Transformátoru bude místo očekávaných 512EU/t (16x34EU/p) pouze 128EU/t (4x32EU/p). Stejné EU/t naměříme v celém zapojení a dokonce i v MFSU. To je možné jen díky tomu, že [[ic_ec-metter|EU-Reader]] ukazuje průměr EU/t za **4** ticky. (Zkrátka z MFSU vyjde jeden balíček za 4 ticky, EU-Reader to zprůměruje a tím dostaneme oněch 128EU/t.) Správné zapojení, které splní naše požadavky (512EU/t, 16x32EU/p) dostaneme tak, že místo jednoho LV-Transformátoru použijeme 4 a kabely na výstupu spojíme do jednoho. Každý z transformátorů přemění 1x128EU/p na 4x32EU/p v každém ticku, což znamená 512EU/t, EU-Reader nyní naměří správných 512EU/t. (Všude kromě samotných LV-Transformátorů,​ kde na jednotlivých bude 128EU/t, ale v součtu (jsou 4) to je stále 512EU/​t). ​
 === Konec části stejné pro všechny transformátory === === Konec části stejné pro všechny transformátory ===
 ==== Výroba ==== ==== Výroba ====
ic_lv_transformer.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)