User Tools

Site Tools


ic_mfe_unit

Table of Contents

MFE

MFE MFE je jedním ze čtyř (Batbox, MFE, MFSU , CESU) imobilních zařízení na uschovávání IC2 energie. Uskladní 4000000EU a může každým svým vstupem přijmou maximálně 512EU/p (libovolný počet EU/t) a poskytuje stabilní výstup 512 EU/t. Při rozebrání MFE se veškerá energie uvnitř zanechá.

Výroba


Výroba MFE

Použití


MFE může být, vedle skladování energie, použito k výrobě MFSU.
Použití MFE
Primárně se však používá ke skladování energie. Jako takové má jednu stranu výstupní a ostatní vstupní. Výstupní strana je odlišena tečkou. Umístění výstupu lze měnit pomocí Klíče. Pokud klikneme Klíčem na vstupní stranu, MFE se otočí výstupem na tuto stranu, pokud přitom držíme Shift, výstup se nastaví naproti straně na kterou klikneme. Při manipulaci s plným MFE postupujte opatrně, pokud si jej zničíte, přijdete o energii v něm uloženou. MFE vymontujeme, klikneme-li Klíčem na výstupní stranu. Pokud zničíte MFE kamenným nebo lepším krumpáčem, vypadne Machine Block.

Ovládání


GUI ukazuje, kolik energie je uskladněno, jakou hodnotu má výstup a kliknutím na tlačítko Redstone umožňuje nastavit chování s RS signálem. Spodní slot slouží v dodání energie do zařízení (z přenosných zdrojů), horní slot pak slouží k nabíjení těchto zdrojů.
GUI MFE

Možnosti nastavení chování na RS signál jsou následující:

  • Emit if full: Pokud je Batbox plný, vysílá redstone signál.
  • Emit if partially filled: Vysílá RS signál, dokud je v zařízení energie na vyslání alespoň jednoho balíčku energie. Také přestane vysílat, pokud je zařízení úplně plné.
  • Emit if empty: Vysílá RS signál, pokud v zařízení není energie na vyslání ani jednoho balíčku energie.
  • Do not output energy: Pokud je přiveden RS signál, nevysílá energii.
  • Do not output energy unless full: Pokud je přiveden RS signál, nevyšle energii, dokud není plný.
  • Nothing: Základní nastavení. Propouští energii, pokud ji má a je o ni zájem.

TIP: Pokud je to možné, vyplatí se nedělat Batbox, ale rovnou MFE a LV Transformátor. Jdou udělat i bez strojů a uskladníte tak 600000EU.

ic_mfe_unit.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)