User Tools

Site Tools


ic_mfsu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ic_mfsu [2013/12/29 11:42]
mi85 [MFSU]
ic_mfsu [2016/07/10 07:34] (current)
Line 13: Line 13:
 ==== Použití ==== ==== Použití ====
 ---- ----
-MFSU se používá výhradně k uskladnění energie. Jako takové má jednu stranu **výstupní** a ostatní **vstupní**. Výstupní strana je odlišena tečkou. Umístění výstupu lze měnit pomocí [[ic_wrench|Klíče]]. Pokud klikneme Klíčem na vstupní stranu, MFSU se otočí výstupem na tuto stranu, pokud přitom držíme Shift, výstup se nastaví naproti straně na kterou klikneme. ​//Při manipulaci s plným MFSU postupujte opatrně, pokud si jej zničíte, přijdete o energii v něm uloženou.// ​MFSU vymontujeme,​ klikneme-li Klíčem na výstupní stranu. Pokud zničíte MFSU kamenným nebo lepším krumpáčem,​ vypadne [[ic_machine|Machine Block]].+MFSU se používá výhradně k uskladnění energie. Jako takové má jednu stranu **výstupní** a ostatní **vstupní**. Výstupní strana je odlišena tečkou. Umístění výstupu lze měnit pomocí [[ic_wrench|Klíče]]. Pokud klikneme Klíčem na vstupní stranu, MFSU se otočí výstupem na tuto stranu, pokud přitom držíme Shift, výstup se nastaví naproti straně na kterou klikneme. MFSU vymontujeme,​ klikneme-li Klíčem na výstupní stranu. Pokud zničíte MFSU kamenným nebo lepším krumpáčem,​ vypadne [[ic_machine|Machine Block]].
 ==== Ovládání ==== ==== Ovládání ====
 ---- ----
ic_mfsu.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)