User Tools

Site Tools


ic_mining_drill

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ic_mining_drill [2013/12/28 19:47]
mi85 [Mining Drill]
ic_mining_drill [2016/07/10 07:34] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Mining Drill ====== ====== Mining Drill ======
 {{ ic_drill_00.png|Minning Drill}} {{ ic_drill_00.png|Minning Drill}}
-Mining drill je jedním z nástrojů, které se neopotřebovávají,​ ovšem ke svému fungování potřebují energii. Uskladní jí 10000EU ​a nabít se dá v jakémkoliv zařízení poskytující energii. Drill spotřebuje 50EU za zničení bloku a kombinuje krumpáč a lopatu. Minning Drill nedokáže vykopat Obsidián. Můžeme ho oenchantovat s pomocí knížky v Anvil+Mining drill je jedním z nástrojů, které se neopotřebovávají,​ ovšem ke svému fungování potřebují energii. Uskladní jí 30000EU ​a nabít se dá v jakémkoliv zařízení poskytující energii. Drill spotřebuje 50EU za zničení bloku a kombinuje krumpáč a lopatu. Minning Drill nedokáže vykopat Obsidián. Můžeme ho oenchantovat s pomocí knížky v Anvil.
-\\ +
-**TIP:** [[ic_generator|Generátor]],​ [[ic_mining_drill|Mining Drill]] a [[ic_chainsaw|Chainsaw]] jsou první tři věci, které byste měli vyrobit v IC<​sup>​2</​sup>​.+
 \\ \\
 **TIP:** Pokud máte v inventáři torche tak je lze pokládat zmáčknutím pravého tlačítka (musíte držet drill v ruce) **TIP:** Pokud máte v inventáři torche tak je lze pokládat zmáčknutím pravého tlačítka (musíte držet drill v ruce)
ic_mining_drill.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)