User Tools

Site Tools


ic_mv_transformer

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
ic_mv_transformer [2013/07/26 12:17]
deserd134 created
ic_mv_transformer [2016/07/10 07:34] (current)
Line 10: Line 10:
 ==== Použití ==== ==== Použití ====
 ---- ----
 +Z MV-Transformátoru lze vyrobit [[ic_teleporter|Teleporter]],​ [[ic_hv_transformer|HV-Transformer]] a [[ic_transformer_upgrade]].\\
 +{{ic_mv_tran_02.gif |Využití MV-Transformátoru}}
 == Transformace dolů == == Transformace dolů ==
 Pokud chceme transformovat 512EU/p na 4x128EU/p, stačí připojit kabel s 512EU/p do strany se **třemi** tečkami a ze stran s **jednou** tečkou můžeme odebírat 128EU/p. Pokud chceme transformovat 512EU/p na 4x128EU/p, stačí připojit kabel s 512EU/p do strany se **třemi** tečkami a ze stran s **jednou** tečkou můžeme odebírat 128EU/p.
 == Transformace nahoru == == Transformace nahoru ==
 Pokud chceme transformovat nižší EU/p na 512EU/p, stačí připojit kabel s nižšími EU/p do strany s **jednou** tečkou, připojit **RS signál** a ze strany se **třemi** nám bude vycházet 512EU/p tak často, jakmile se v transformátoru nastřádá dostatek EU. (Pokud dáme MV-Transformátor na 1 [[ic_solar_panel|Solar Panel]] a připojíme RS signál, vyšle transformátor 512EU/p jednou za 512 ticků (solar panel vyrabi 1EU/t). Pokud chceme transformovat nižší EU/p na 512EU/p, stačí připojit kabel s nižšími EU/p do strany s **jednou** tečkou, připojit **RS signál** a ze strany se **třemi** nám bude vycházet 512EU/p tak často, jakmile se v transformátoru nastřádá dostatek EU. (Pokud dáme MV-Transformátor na 1 [[ic_solar_panel|Solar Panel]] a připojíme RS signál, vyšle transformátor 512EU/p jednou za 512 ticků (solar panel vyrabi 1EU/t).
ic_mv_transformer.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)