User Tools

Site Tools


ic_nano_saber

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ic_nano_saber [2016/07/10 07:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Nano Saber ====== 
 +{{ ic_nano_00.gif|Nano Saber}} 
 +Nano Saber je elektrický nástroj s kapacitou 40000EU. Nabít se dá v [[ic_mfe_unit|MFE]],​ [[ic_mfsu|MFSU]],​ nebo z [[ic_lappack|Lappacku]]. Nástroj má dva řežimy, zapnutý a vypnutý. K přepnutí dojde po stisku //​pravého//​ tlačítka myši. Ve vypnutém režimu nespotřebovává [[ic_energie|energii]],​ ale také nedává téměř žádný damage. V zapnutém režimu naopak spotřebuje docela dost energie a to nepřetržitě bez ohledu na to, jestli ho používáte,​ nebo jste ho jen zapomněli vypnout. Bez Lappacku vydrží zapnutý cca 60 sekund. Pokud je zapnutý, způsobuje zranění 8 srdcí, nebo 12.5 s criticalem. Bohužel oenchantovat se dá pouze enchanty na krumpáč. 
 +\\ 
 +\\ 
 +**TIP:** Pokud nehrajete s módy, které přidávají obzvlášť silné příšery, je Nano Saber jen zbytečná hračka. Jeho práci daleko levněji zastane [[ic_chainsaw|Chainsaw]]. Vzhledem k tomu, že Nano Saber nelze oenchantovat enchanty na meč, nevyplatí se do něj investovat. 
 +==== Výroba ==== 
 +---- 
 +{{ic_nano_01.png|Výroba Nano Saberu}}
ic_nano_saber.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)