User Tools

Site Tools


ic_nanosuit_armor

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ic_nanosuit_armor [2013/08/12 11:18]
deserd134
ic_nanosuit_armor [2016/07/10 07:34] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== NanoSuit Armor ====== ====== NanoSuit Armor ======
 {{ ic_nano_armor_00.png|NanoSuit Armor}} {{ ic_nano_armor_00.png|NanoSuit Armor}}
-NanoSuit brnění je jedno ze tří IC<​sup>​2</​sup>​ brnění ([[ic_bronze_armor|Bronze Armor]], [[ic_nanosuit_armor|NanoSuit Armor]] a [[industrial_craft_2:#​armor|QuantumSuit Armor]]). ​Toto brnění poskytuje ochranu lepší než Diamantové brnění. Boty částečně tlumí pád a+Toto brnění poskytuje ochranu lepší než Diamantové brnění. Boty částečně tlumí pád a
  ​kompletní brnění poskytuje dobrou ochranu proti lávě (Vydržíte zhruba 2x déle v lávě než s Diamantovým brněním). Brnění pro svůj chod potřebuje [[ic_energie|energii]],​ které uskladní 100000EU. Nabít se dá v [[ic_mfe_unit|MFE]] nebo [[ic_mfsu|MFSU]]. **POZOR:** Pokud dojde brnění energie, přestane poskytovat **jakoukoli** ochranu. Brnění se dá oenchantovat pomocí knížky v Anvil.  ​kompletní brnění poskytuje dobrou ochranu proti lávě (Vydržíte zhruba 2x déle v lávě než s Diamantovým brněním). Brnění pro svůj chod potřebuje [[ic_energie|energii]],​ které uskladní 100000EU. Nabít se dá v [[ic_mfe_unit|MFE]] nebo [[ic_mfsu|MFSU]]. **POZOR:** Pokud dojde brnění energie, přestane poskytovat **jakoukoli** ochranu. Brnění se dá oenchantovat pomocí knížky v Anvil.
 \\ \\
ic_nanosuit_armor.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)