User Tools

Site Tools


ic_od_scanner

Table of Contents

OD Scanner

OD Scanner OD Scanner je elektrické zařízení sloužící k zjištění hustoty výskytu rud ve skenované oblasti. K jednomu skenování spotřebuje 48EU, přičemž vnitřní zásoba energie je 10000EU. Nabít se dá v jakémkoliv zařízení poskytující energii. Zařízení skenuje oblast 5×5 od bedrocku po pozici hráče a přičte jednotku za každou rudu, kterou v této oblasti detekuje. Výsledná hodnota, která se zobrazí v chatu, je vypočítaná podle vzorce:
OD = 1000*početRud/početBlokůCelkově

Kde:
početRud - množství bloků rudy ve skenovaném prostoru
početBlokůCelkově - celkové množství bloků ve skenovaném prostoru
OD - Ore Density, hustota rud ve skenované oblasti
Toto číslo je zaokrouhleno dolů na jednotky (tzn. 2.9 zaokrouhlí na 2).
OD Scanner realizuje aritmetický průměr rud ve skenované oblasti.


Prakticky se zařízení používá v Mineru, kde mu umožňuje vytěžit oblast 5×5 až k bedrocku. Ovšem je daleko výhodnější vyrobit rovnou OV Scanner.

Výroba


Výroba OD Scanneru

Použití


OD Scanner se dá upgradovat na OV Scanner, ovšem ten se dá vyrobit i jinou, levnější, cestou.
Použití OD Scanneru

ic_od_scanner.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)