User Tools

Site Tools


ic_overclocker_upgrade

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
ic_overclocker_upgrade [2013/09/26 13:32]
deserd134 created
ic_overclocker_upgrade [2016/07/10 07:35] (current)
Line 25: Line 25:
 |  15  |  0.7<​sup>​15</​sup>​ = 0,​0047 ​ |  210,​63 ​ |  1.6<​sup>​15</​sup>​ = 1152,​92 ​ | |  15  |  0.7<​sup>​15</​sup>​ = 0,​0047 ​ |  210,​63 ​ |  1.6<​sup>​15</​sup>​ = 1152,​92 ​ |
 |  16  |  0.7<​sup>​16</​sup>​ = 0,​0033 ​ |  300,​91 ​ |  1.6<​sup>​16</​sup>​ = 1844,​67 ​ | |  16  |  0.7<​sup>​16</​sup>​ = 0,​0033 ​ |  300,​91 ​ |  1.6<​sup>​16</​sup>​ = 1844,​67 ​ |
-Jak je vidět z tabulky, 16 Overclocker upgrade zrychlí stroj 300x ovšem spotřeba bude 1844x větší. Je proto velice důležité zhodnotit kdy se nám už další zrychlování nevyplatí.+Jak je vidět z tabulky, 16 Overclocker upgrade zrychlí stroj 300x ovšem spotřeba bude 1844x větší. Je proto velice důležité zhodnotit kdy se nám už další zrychlování nevyplatí.\\ 
 +Upgrady umisťujeme do pravé části GUI stroje:\\ 
 +{{ic_over_02.png|Umístění upgradů v GUI}}
 === Strategie upgradování === === Strategie upgradování ===
 Pokud předpokládám,​ že hrajete modpack, který je použit na IC serverech [[http://​www.b-paradise.eu/​|B-Paradise]] a máte tedy možnost rozsáhlé automatizace,​ máte na výběr tři strategie budování průmyslu: Pokud předpokládám,​ že hrajete modpack, který je použit na IC serverech [[http://​www.b-paradise.eu/​|B-Paradise]] a máte tedy možnost rozsáhlé automatizace,​ máte na výběr tři strategie budování průmyslu:
ic_overclocker_upgrade.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)