User Tools

Site Tools


ic_quantumsuit_boots

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ic_quantumsuit_boots [2016/07/10 07:34] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== QuantumSuit Boots ======
 +{{ ic_quan_helmet_00.png|QuantumSuit Armor}}
 +QuantumSuit Boots jsou součástí nejlepšího brnění v IC<​sup>​2</​sup>,​ [[industrial_craft_2:#​armor|QuantumSuit Armor]]. Chrání proti //fall damage// (zranění pádem) z jakékoli výšky a pokud při skoku držíme //Crtl// (v defaultním nastavení kláves) vyskočíme 10 bloků vysoko. Brnění pro svůj chod potřebuje [[ic_energie|energii]],​ které uskladní 1000000EU. Nabít se dá v [[ic_mfsu|MFSU]]. **POZOR:** Pokud dojde brnění energie, přestane poskytovat **jakoukoli** ochranu. Brnění se dá oenchantovat pomocí knížky v Anvil.
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
  
 +==== Výroba ====
 +----
 +{{ic_quan_boots_01.png|Výroba QuantumSuit Boots}}\\
 +**TIP:** Skákat se dá také do dálky a sice pokud se rozeběhneme s [[ic_quantumsuit_leggins|QuantumSuit Leggins]] a s pomocí Ctrl skočíme.
ic_quantumsuit_boots.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)