User Tools

Site Tools


ic_quantumsuit_chestplate

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ic_quantumsuit_chestplate [2016/07/10 07:34] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== QuantumSuit Chestplate ====== 
 +{{ ic_quan_helmet_00.png|QuantumSuit Armor}} 
 +Chestplate je součástí nejlepšího brnění v IC<​sup>​2</​sup>,​ [[industrial_craft_2:#​armor|QuantumSuit Armor]]. Jako jediný nemá žádnou samostatnou ​ zvláštní schopnost. Nicméně pokud oblečete kompletní armor, jste nezranitelní dokud máte energii. Brnění pro svůj chod potřebuje [[ic_energie|energii]],​ které uskladní 1000000EU. Nabít se dá v [[ic_mfsu|MFSU]]. **POZOR:** Pokud dojde brnění energie, přestane poskytovat **jakoukoli** ochranu. Brnění se dá oenchantovat pomocí knížky v Anvil. 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +==== Výroba ==== 
 +---- 
 +{{ic_quan_chest_01.png|Výroba QuantumSuit Chestplate}}
ic_quantumsuit_chestplate.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)