User Tools

Site Tools


ic_re_battery

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ic_re_battery [2016/07/10 07:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== RE-Battery ====== 
 +{{ ic_re_battery_00.png|RE-Battery}} 
 +Nabíjecí baterie uskladní 10000EU. Na rozdíl od [[ic_single-use_battery|Single-Use Battery]] může být znovu nabita. Nevýhodou je, že nabité baterie se nestackují. 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +==== Výroba ==== 
 +---- 
 +{{ic_re_battery_01.png|Výroba RE-Battery}} 
 +==== Použití ==== 
 +---- 
 +Baterie slouží k výrobě všech [[industrial_craft_2:#​nastroje|elektrických nástrojů]],​ [[ic_batbox|Batboxu]],​ [[ic_generator|Generátoru]],​ [[ic_batpack|Batpacku]] a [[ic_energy_storage_upgrade|Energy Storage Upgrade]].\\ 
 +{{ic_re_battery_02.gif|Použití RE-Battery}}\\ 
 +Pokud touto baterií klikáme //pravým// tlačítkem myši, nabijeme tak všechny elektrické nástroje v inventáři.
ic_re_battery.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)