User Tools

Site Tools


ic_rubber_boots

Table of Contents

Rubber Boots

Hazmat Armor Rubber Boots tlumí jakékoli negativní dopady pádu do výšky 10 bloků. Boty se tímto opotřebovávají, ovšem my nepocítíme žádný damage.

Full Armor

Kompletní Hazmat Armor poskytuje ochranu proti nebezpečnému prostředí jako je láva, oheň, radiace, … a to po neomezeně dlouhou dobu bez poškození. Hazmat naopak neposkytuje ochranu proti nepřátelským mobům, kdy sice pohltí veškerý damage, ale zároveň se velmi rychle zničí. Stejně tak poskytuje pouze omezenou ochranu proti Fall Damage. Pád utlumí, ovšem opět za cenu životnosti obleku. Platí, že dokud na sobě máte alespoň jeden kus Hazmat Armoru, neubývá vám zdraví, ovšem Hazmat mnoho nevydrží.Výroba


Výroba Rubber Boots

Použití


Rubber Boots se používají k výrobě QuantumSuit Boots.
Použití Rubber Boots

ic_rubber_boots.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)