User Tools

Site Tools


ic_single-use_battery

Single-Use Battery

Single-Use Battery Baterie na jedno použití uskladňuje 1200EU. Na rozdíl od RE Battery se nedá znovu nabít a při použití zmizí.Výroba


Doporučuji tyto baterie vyrábět z Hydrated Coal Dust, je to jen trocha práce navíc, ale získáte o 3 baterie navíc.
Výroba Single-Use Battery

Použití


Stejně jako s RE Battery i touto baterií se dají nabíjet nástroje v inventáři a to sice tak, že s baterií v ruce klikáme pravým tlačítkem myši.
Mimo to baterie nemá velké praktické využití. Je pravda, že pokud vyrobíte 8 stacků těchto baterií, dostanete 614400EU a pokud převedete na EU použitý Redstone a Coal, dostanete pouze 307200EU. Z těchto čísel vyplývá, že výroba EU ze Single-Use Battery je daleko výhodnější, ovšem je nutno započítat kolik EU potřebujete na zpracování Uhlí, Mědi a Sticky Resinu (cca 100000EU) a samozřejmě čas, který zabere výroba. Přesto pokud všechny tyto výdaje sečteme, zjistíme, že je stále energeticky výhodnější vyrobit tuto baterii, než pálit uhlí. Ovšem citelnou ztrátou je spotřeba Redstone, Copper a Gumy.
Podtrženo sečteno, v začátcích hry je baterie příliš složitá a drahá na výrobu. Přitom ji bez problémů nahradí třeba spalovaní Wood Planks, nebo Charcoal (viz Generátor). V dalších fázích hry se výroba této baterie nevyplatí už vůbec, protože máme lepší zdroje energie.

ic_single-use_battery.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)