User Tools

Site Tools


ic_solar_helmet

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ic_solar_helmet [2016/07/10 07:34] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Solar Helmet ====== 
 +{{ ic_shel_00.png|Solární helma}} 
 +Solární helma je část brnění, která neposkytuje žádnou ochranu. Místo toho vyrábí 1EU/t bez ohledu na denní dobu (vyrábí ve dne i v noci), jediná podmínka je, aby měla přímý výhled na oblohu (nesmí nad vámi být neprůsvitný blok). Helma je schopna dodávat energii pouze do [[ic_batpack|Batpacku]],​ nebo [[ic_lappack|Lappacku]],​ když je máte na zádech. Nenabíjí přístroje v inventáři.\\ 
 +**TIP:** Solární helma nabije i [[ic_quantumsuit_chestplate|QuantumSuit Chestplate]] ovšem trvalo by to 1000000 ticků, tj. skoro 14 hodin.\\ 
 +**TIP:** Může se zdát, že Solární helma je dobrý nápad, ovšem její účinnost je tak nízká, že se ji nevyplatí craftit. 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +==== Výroba ==== 
 +---- 
 +{{ic_shel_01.gif|Výroba Solar Helmet}}
ic_solar_helmet.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)