User Tools

Site Tools


ic_solar_panel

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ic_solar_panel [2016/07/10 07:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Solar panel ====== 
 +{{ ic_solar_00.png?​200x200|Solární panel}} 
 +Solární panel patří vedle [[ic_wind_mill|Větrného generátoru]] a [[ic_water_mill|Vodního generátoru]] do trojice slabých, ale ve větším množství užitečných zdrojů. Velká výhoda je v samostatnosti. Tyto zdroje vyrábí bez nutnosti zásahu hráče, nespotřebovávají suroviny a tudíž jsou z dlouhodobého hlediska nejlevnější. 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +==== Výroba ==== 
 +---- 
 +{{ic_solar_02.png|Výroba Solárního panelu}} 
 +==== Použití ==== 
 +---- 
 +Solární panel lze použít na výrobu [[ic_solar_helmet|Solární helmy]].\\ 
 +{{ic_solar_01.png|Výroba Solární helmy}}\\ 
 +U Solárního panelu jsou všechny strany až na horní výstupní. Panel generuje 1EU/t po dobu slunečního světla, to znamená, že za jeden den vytvoří 13056EU (změřeno). Panel musí "​vidět"​ nebe, dá se zakrýt sklem, nebo jiným průhledným materiálem. GUI umožňuje nabít přenosná zařízení přímo v Solárním panelu, ovšem vzhledem k výkonu jednoho panelu nabíjení trvá nějakou dobu.\\ 
 +{{ic_solar_03.png|GUI Solárního panelu}}\\ 
 +**TIP:** Při stavbě solární elektrárny vám někteří budou tvrdit, že nejefektivnější jsou tzv. Solar Flowers. To už dávno neplatí. Díky levným [[ic_tin_cable|Cínovým kabelům]] s ultra nízkými ztrátami jsou nejefektivnější elektrárny "​Housenky"​. Tj. **39** bloků dlouhý Cínový kabel obestavěný Solárními panely. Při správné konstrukci získáme zdroj 118EU/t (tj. přes 1.5 milionu EU denně). 
 +{{ic_solar_04.png|Výkoná solární elektrárna "​Housenka"​}}
ic_solar_panel.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)