User Tools

Site Tools


ic_splitter_cable

Table of Contents

Splitter Cable

Splitter Cable Tento kabel slouží k rozpojení energetické sítě. Aplikací RS signálu dojde k rozpojení.

typ max EU/p ztráty
Splitter Cable 512 0.5

Výroba


Výroba Splitter Cable

Použití


Dva stavy Splitter kabelu. Nahoře s přivedeným RS signálem je obvod rozpojený. Dole bez RS signálu je obvod spojený.

ic_splitter_cable.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)