User Tools

Site Tools


ic_static_boots

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
ic_static_boots [2013/08/20 13:57]
deserd134 created
ic_static_boots [2016/07/10 07:34] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Static Boots ====== ====== Static Boots ======
 {{ ic_sbot_00.png|Static Boots}} {{ ic_sbot_00.png|Static Boots}}
-Static Boots je část brnění, která neposkytuje žádnou ochranu. Místo toho vyrábí 1EU/t na každých 5 bloků uražené vzdálenosti (horizontálně). Nezáleží přitom na tom, jestli běžíte, nebo skáčete. Nevyrábí když plavete, ovšem pokud letíte (v creativu) tak vyrábějí také. Boty dodávají energii pouze do Batpacku, nebo Lappacku, když je máte na zádech. Nenabíjí přístroje v inventáři.\\+Static Boots je část brnění, která neposkytuje žádnou ochranu. Místo toho vyrábí 1EU/t na každých 5 bloků uražené vzdálenosti (horizontálně). Nezáleží přitom na tom, jestli běžíte, nebo skáčete. Nevyrábí když plavete, ovšem pokud letíte (v creativu) tak vyrábějí také. Boty dodávají energii pouze do [[ic_batpack|Batpacku]], nebo [[ic_lappack|Lappacku]], když je máte na zádech. Nenabíjí přístroje v inventáři.\\
 **TIP:​**Boty nabijí i [[ic_quantumsuit_chestplate|QuantumSuit Chestplate]] ovšem museli byste ujít 5000000 bloků.\\ **TIP:​**Boty nabijí i [[ic_quantumsuit_chestplate|QuantumSuit Chestplate]] ovšem museli byste ujít 5000000 bloků.\\
 **TIP:​**Může se zdát, že Static Boots jsou dobrý nápad, ovšem jejich účinnost je tak nízká, že se je nevyplatí craftit. **TIP:​**Může se zdát, že Static Boots jsou dobrý nápad, ovšem jejich účinnost je tak nízká, že se je nevyplatí craftit.
ic_static_boots.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)