User Tools

Site Tools


ic_tin_cable

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ic_tin_cable [2013/07/26 11:13]
deserd134 [Použití]
ic_tin_cable [2013/12/28 20:35]
mi85 [Tin Cable]
Line 1: Line 1:
 ====== Tin Cable ====== ====== Tin Cable ======
 {{ ic_cable_tin.png|Tin Cable}} {{ ic_cable_tin.png|Tin Cable}}
-Kabel vhodný pro přenášení malých [[ic_energie:#​EU/​p|balíčků]] energie. ​Tento kabel nezpůsobu žádná zranění (nekope) a má nízké [[ic_kabely:#​ztraty v kabelech|ztráty]]. Vzhledem k ceně a malé výdrži se tento kabel používá výhradně při zapojování [[ic_solar_panel|Slunečních elektráren]],​ [[ic_wind_mill|Větrných elektráren]] (Zde je třeba dávat pozor na výšku.) a [[ic_water_mill|Vodních elektráren]].+Tento kabel nezpůsobu žádná zranění (nekope) a má nízké [[ic_kabely:#​ztraty v kabelech|ztráty]]. Vzhledem k ceně a malé výdrži se tento kabel používá výhradně při zapojování [[ic_solar_panel|Slunečních elektráren]],​ [[ic_wind_mill|Větrných elektráren]] (Zde je třeba dávat pozor na výšku.) a [[ic_water_mill|Vodních elektráren]].
 ^  typ  ^  max EU/p  ^  [[ic_kabely:#​ztraty v kabelech|ztráty]] ​ ^ ^  typ  ^  max EU/p  ^  [[ic_kabely:#​ztraty v kabelech|ztráty]] ​ ^
-|  Tin Cable  |  ​ ​| ​ 0.025  |+|  Tin Cable  |  ​32  ​| ​ 0.025  |
 ==== Výroba ==== ==== Výroba ====
 ---- ----
ic_tin_cable.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)