User Tools

Site Tools


ic_transformer_upgrade

Transformer Upgrade

Transformer Upgrade Transformer Upgrade umožňuje strojům přijímat vyšší EU/p. Každý jeden Transformer Upgrade posune přijímané EU/p na další úroveň, přičemž úrovně jsou následující:

Přijímané EU/p 32 128 512 2048

Tedy pokud stroj bez Transformer Upgrade přijímá maximálně 32EU/p, jeden Transformer Upgrade mu umožní přijímat 128EU/p, dva 512EU/p, tři 2048EU/p a více Transformer Upgrade je zbytečných.

!!!POZOR!!!: Transformer Upgrade musíte vložit PŘED připojením energie do stroje. V opačném případě se dočkáte výbuchu.

TIP: Vzhledem k nízkým ztrátám Glass Fibre Cable je výhodné používat 512EU/p v rozvodné síti a tedy i ve strojích. Jen je nutné při zapojování nového stroje odpojit energii.

Výroba


Výroba Transformer Upgrade

Použití


Tento stroj může nyní přijímat 512EU/p:
Umístění Transformer Upgrade ve stroji

ic_transformer_upgrade.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)