User Tools

Site Tools


ic_transformer_upgrade

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ic_transformer_upgrade [2016/07/10 07:34] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Transformer Upgrade ====== 
 +{{ ic_tran_up_00.png|Transformer Upgrade}} 
 +Transformer Upgrade umožňuje strojům přijímat vyšší [[ic_energie:#​EU/​p|EU/​p]]. Každý jeden Transformer Upgrade posune přijímané EU/p na další úroveň, přičemž úrovně jsou následující:​\\ 
 +^Přijímané EU/p |  32  |  128  |  512  |  2048  | 
 +Tedy pokud stroj //bez// Transformer Upgrade přijímá maximálně 32EU/p, jeden Transformer Upgrade mu umožní přijímat 128EU/p, dva 512EU/p, tři 2048EU/p a více Transformer Upgrade je zbytečných. 
 +\\ 
 +\\ 
 +**!!!POZOR!!!:​** Transformer Upgrade musíte vložit **PŘED** připojením energie do stroje. V opačném případě se dočkáte výbuchu. 
 +\\ 
 +\\ 
 +**TIP:** Vzhledem k nízkým ztrátám [[ic_glass_fibre_cable|Glass Fibre Cable]] je výhodné používat 512EU/p v rozvodné síti a tedy i ve strojích. Jen je nutné při zapojování nového stroje odpojit energii. 
 +==== Výroba ==== 
 +---- 
 +{{ic_tran_up_01.png|Výroba Transformer Upgrade}} 
 +==== Použití ==== 
 +---- 
 +Tento stroj může nyní přijímat 512EU/​p:​\\ 
 +{{ic_tran_up_02.png|Umístění Transformer Upgrade ve stroji}}
ic_transformer_upgrade.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)