User Tools

Site Tools


ic_vanilla_blocks_changed

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ic_vanilla_blocks_changed [2013/07/08 18:06]
deserd134
ic_vanilla_blocks_changed [2013/07/12 11:54]
deserd134
Line 1: Line 1:
 ====== Vanilla blocks changed ====== ====== Vanilla blocks changed ======
 IC<​sup>​2</​sup>​ mění vlastnosti některých vanilla bloků a itemů: IC<​sup>​2</​sup>​ mění vlastnosti některých vanilla bloků a itemů:
 +\\ 
 +\\ 
 +\\
 ==== Voda, Láva ==== ==== Voda, Láva ====
 +----
 Odolnost vody a lávy proti výbuchu (Explosion resistance) je změněna z 500 na 30. Na [[http://​wiki.industrial-craft.net/​index.php?​title=Recipes_and_Resources|oficiální wikipedii módu]] se píše, že by měly jít zničit výbuchem TNT, nebo [[IC Industrial TNT|Industrial TNT]]. Ovšem pokusem jsem zjistil, že ke zničení nedojde. Byly zničeny až výbuchem Nuke, nebo [[ic_nuclear_reaktor|Jaderného reaktoru]]. Odolnost vody a lávy proti výbuchu (Explosion resistance) je změněna z 500 na 30. Na [[http://​wiki.industrial-craft.net/​index.php?​title=Recipes_and_Resources|oficiální wikipedii módu]] se píše, že by měly jít zničit výbuchem TNT, nebo [[IC Industrial TNT|Industrial TNT]]. Ovšem pokusem jsem zjistil, že ke zničení nedojde. Byly zničeny až výbuchem Nuke, nebo [[ic_nuclear_reaktor|Jaderného reaktoru]].
  
 ==== Láva ==== ==== Láva ====
 +----
 Výhřevnost lávy byla změněna tak, aby v [[ic_iron_furnace| Iron Furnace]] vypálila 12 kusů (uhlí vypálí 10). V [[ic_geothermal_generator| Geotermálním generátoru]] kyblík lávy vyrobí 20000EU.\\ Výhřevnost lávy byla změněna tak, aby v [[ic_iron_furnace| Iron Furnace]] vypálila 12 kusů (uhlí vypálí 10). V [[ic_geothermal_generator| Geotermálním generátoru]] kyblík lávy vyrobí 20000EU.\\
 **TIP:** V klasické Furnace má láva původní výhřevnost. **TIP:** V klasické Furnace má láva původní výhřevnost.
  
 ==== Redstone ==== ==== Redstone ====
 +----
 Redstone může být v nouzi použit jako zdroj [[ic_energie|energie]]. Skrývá v sobě pouhých 800EU. Redstone může být v nouzi použit jako zdroj [[ic_energie|energie]]. Skrývá v sobě pouhých 800EU.
  
 ==== Cactus, Sugar Cane ==== ==== Cactus, Sugar Cane ====
 +----
 Cactus a Sugar Cane mohou být použity jako palivo. Mají výhřevnost 50, což v [[ic_iron_furnace|Iron Furnace]] vypálí necelou třetinu kusu. Cactus a Sugar Cane mohou být použity jako palivo. Mají výhřevnost 50, což v [[ic_iron_furnace|Iron Furnace]] vypálí necelou třetinu kusu.
  
ic_vanilla_blocks_changed.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)